• Утас
  • (976) 7011-1050
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Ш.Мөнхдүүрэн

Албан тушаал: Вирус судлагч

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 6

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

1

2009 онд Хил Хамгаалах Ерөнхий газрын  “Хилийн оффицерийн курс” сургалтанд 1 сар суралцсан.

2

2010 онд “Education Mind” англи хэлний сурлгалтын төвд 45 хоног суралцаж  төгссөн. 

3

2010 оныд Монгол Ви ти и нет ТББ “ Хурдан моринд тохиох эмгэгүүд тэдгээрийн оношлогоо, эмчилгээний сургалтанд 14 хоног. 

4

2011 онд “Хүнс болон малын тэжээлийн аюулгүй байдлын шинжилгээний орчин үеийн аргуудын талаар"  олон улсын сургалт. 

5

2011 онд Малын Эрүүл Мэнд, Аж Ахуйн Зах Зээл Төслөөс зохион байгуулсан “Хийн хроматограф масс спектрометр багажаар хүнсний бүтээгдэхүүнд үлдэгдлийн шинжилгээ хийх аргачлал” сургалт.

6

2012 онд Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын олон улсын шаардлага”, “Хүнсний аюулгүй байдал, махны эрүүл ахуйн зарчмууд ба хандлагууд, албан ёсны хянaлт ба хүнсний бизнес эрхлэгчдийн үүрэг, хариуцлага” сургалт.

7

2013 онд ХӨСҮТ, Вирусологийн секторт "Өндөр хоруу чанартай шувууны томууг оношлох нь" лабораторын сургалт 7 хоног.

8

2013 онд Япон улсад "Крым конгийн цусархаг халуурал өвчний орчин үеийн оношлогоо" сэдэвт сургалтанд 8 хоног.

9

2014 онд "Халдварт шүлхий, Бог малын мялзан төст өвчнийг Ламп ПГУ-аар оношлох" суршалтанд 14 хоног тус тус хамрагдман болно.

10

2013-2015 онд Talk Talk English сурлгатын төвд 9 шатны сургалтанд хамрагдсан.

11

2014 онд БНХАУ, Ланжоу хотын Мал эмнэлгийн судалгааны хүрээлэнд “Шүлхий өвчний оношлогоо” сэдэвт лабораторын сургалтанд 3 сар.

12

2015 онд Япон, Хоккайдогийн их сургууль, Мал эмнэлгийн сургуулийн Микробиологийн лабораторид “Гахайн сонгомол мялзангийн вирусын судалгаа” сургалтанд 2 сар.

Ажлын туршлага:

 1

 2009-2011 онд Хил хамгаалах ерөнхий газар, Хилийн 0198-р ангид мал аж ахуйн тасгийн дарга, малын эмч.

 2

2011-2012 онд УМЭАЦТЛ, Хүнсний эрүүл ахуй, үлдэгдлийн шинжилгээний тасагт, мөөгөнцөр судлагч эмч.  

 3

2012-2016 он УМЭАЦТЛ, Гоц халдварт өвчний оношлогоо, тандалтын тасагт вирус судлаач, шинжлэгч эмч. 

Бүтээл, Хамтарсан бүтээл:

1

 "Генийн өөрлчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн-Монголд", ОҮБХ, 2011 он

2

"Хүнсний хорт мөөгөнцрийн өнөөгийн байдал, микотоксины эрсдэл" МЭС, 2011 он

3

"Шувууны томууг тандах судалгааны тойм", ОҮБХ, 2012 он 

4

"Шувууны томууг тандах судалгааны тойм", ОҮБХ, 2012 он 

5

"Коагуляз эерэг S.aureus илрүүлсэн дүн" ОҮБХ, 2012 он

6

"Хонины аденоматоз 2013 онд оношлогдсон байдал" ОҮБХ, 2013 он

7

"Монгол улсын баруун болон говийн зарим аймгуудын хонин сүрэгт хйисэн Бог малын мялзан төст өвчнийтархалт халдварлалтын төвшинг тогтоосон шинжилгээний дүн" ОҮБХ, 2014 он

8

"Крым Конгийн цусархаг халуурал өвчний тандалт судалгааны дүн" ОҮБХ, 2014 он

9

"Алтай зүйлийн аргаль хонинд хйисэн зарим халдварт өвчний шинжилгээнийдүн" ОҮБХ, 2014 он

10

“Шувууны томуугийн вирусын тандах шинжилгээний тойм” ОҮБХ,  2015 он

11

“Гахайд зонхилон тохиолдох халдварт өвчнийг тандах шинжилгээний дүн” ОҮБХ, 2015

12

“Гахайн сонгомол мялзан: In vitro нөхцөлд вирус ялган авч молекул биологийн харьцуулалт хийсэн дүн ” ОҮБХ, 2015

13

“Гахайн сонгомол мялзангийн вирусын эмгэг төрүүлэх чанарыг харьцуулан  судалсан дүн” ОҮБХ, 2015

14

“Гахайн сонгомол мялзангийн вирусын эмгэг төрүүлэх чанарыг харьцуулан  судалсан дүн” ОҮБХ, 2015

15

“Үхрийн хорт салст халуурал өвчнийг ПГУ-аар оношлосон дүн” ОҮБХ, 2015

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.