• Утас
  • (976) 7011-1050
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Ц.Урангоо

Албан тушаал: Үлдэгдэл судлагч

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 2

Боловсролын зэрэг: Магистр

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

 1.

АНУ-ын Айвогийн их сургуулийн Мал эмнэлгийн сургуулийн эрдэмтэн профессор Вилсон Румбейха, химич Доктор Шранк Дваени нарын “Байгаль орчны хяналт ба хор судлалын шинжилгээ” сэдэвт ажлын байран дахь сургалт.

 2.

Европын холбооны Монгол улсын стандарчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд “Европын холбооны хүнсний аюулгүй байдал” сэдэвт сургалт.

 3.

Европын холбооны Монгол улсын стандарчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд “Европын холбооны малын эм, эмийн үлдэгдэлд тавигдах шаардлага, түүний эрх зүйн орчин” сургалт.

 4.

Европын холбооны Монгол улсын стандарчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд “Малын эмийн үлдэгдэл хянах үндэсний хөтөлбөрийн тухай” сэдэвт сургалт.

Ажлын туршлага:

 1.

2014 оны 5-р сараас 2015 оны 3-р сар хүртэл УМЭАЦТЛ-ийн БОШӨОТТасагт Бодис солилцоо судлагч эмч.

2.

2015 оны 3-р сараар 2015 оны 11-р сар хүртэл УМЭАЦТЛ-ийн ХЭАҮШТасагт Хүнсний нян судлагч эмч.

3.

2015 оны 11-р сараас УМЭАЦТЛ-ийн ХЭАҮШТасагт Үлдэгдэл судлагч эмчээр ажиллаж байна.

Бүтээл:

 1.

“Төв аймгийн Заамар сум дахь уул уурхайн үйлдвэрлэлээс малд үзүүлэх зарим нөлөөллийг эмгэг бие бүтцийн шинжилгээгээр тогтоосон нь” Оношлох эрдэм Дэвшилт арга, ОҮБХ-2014 бүтээлийн бүрэн эмхэтгэл,  хуу 139-143.

 2.

“Төв аймгийн зарим сумдын нутаг, туул голын сав дагуу гарч буй малын үхэл хорогдлын шалтгааныг тандсан шинжилгээний дүнгээс” Оношлох эрдэм Дэвшилт арга, ОҮБХ-2014 бүтээлийн бүрэн эмхэтгэл,  хуу 144-150.

3.

“Бөөрний эмгэг үүсгэсэн харханд Барагшун-EN бэлдмэл туршсан дүнгээс” Оношлох эрдэм Дэвшилт арга, ОҮБХ-2015 бүтээлийн бүрэн эмхэтгэл, хуу 151-153.

4.

“Тахианы маханд S.Aureus илрүүлсэн дүнгээс” Оношлох эрдэм Дэвшилт арга, ОҮБХ-2015 бүтээлийн бүрэн эмхэтгэл, хуу  127-130.

5.

“Фуросемидээр өдөөгдсөн усны балансын алдагдлын загварт Барагшун-EN бэлдмэл туршсан дүнгээс” Хүрэл Тогоот 2015, Биологи- Хөдөө Аж Ахуйн салбар, Бүтээлийн бүрэн эмхэтгэл, хуу 218-221.

6.

“Канамицин сульфатаар үүсгэсэн бөөрний эмгэг загварт Барагшун-EN” бэлдмэл туршсан дүнгээс”  Мал эмнэлгийн сургууль Эрдмийн бичиг 2015 он бүтээлийн бүрэн эмхэтгэл (хэвлэлтэнд).

7.

“Байгалийн эрдэст нэгдлүүдийг электролитийн алдагдлаас сэргийлэх нөлөөг харьцуулан судласан дүнгээс” Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан сэтгүүл бүтээлийн бүрэн эмхэтгэл, №16(03), 2015

 

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.