• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
 • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
 • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Х.Дэлгэр

Албан тушаал: Химич

Mэргэжил: Байгалийн нэгдлийн химич

Ажилласан жил: 8

Боловсролын зэрэг: Магистрант

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

2011 он

“Хүнсний аюулгүй байдал, махны эрүүл ахуйн зарчмууд ба хандлагууд”

“Албан ёсны хяналт ба хүнсний бизнес эрхлэгчдийн үүрэг, хариуцлага”

2

2012 он

Украйн, Монгол улсын хамтарсан  “Хүнс болон малын тэжээлийн аюулгүй байдлын  шинжилгээний орчин үеийн аргууд ОУ-ын сургалт”

“Хийн хроматограф масс спектрометр багажаар хүнсний бүтээгдэхүүнд үлдэгдлийн шинжилгээ хийх аргачлал”  ажлын байран дах 2 удаагийн сургалт

3

2013 он

“Training Course on Livestock Breeding and Animal Product Quality and Safety Management for Asian Countries” сургалт, БНХАУ

"Лабораторийн багажит тоног төхөөрөмжийн технологийн дэвшил" сэдэвт сургалт

4

2014 он

АНУ-ын Айво мужийн Айво улсын их сургуулийн Мал эмнэлгийн сургуулийн эрдэмтэн профессор Вилсон Рубейха, химич Доктор Шранк Дваени  нарын “Байгаль орчны хяналт ба хор судлалын шинжилгээ” сэдэвт  ажлын байран дахь сургалт

ЕХ-ны монгол улсын стандарчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд “Европын холбооны хүнсний аюулгүй байдал” сэдэвт сургалт

UNISWORK XIII INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME AND STUDY TOUR ON FOOD ANALYSIS LABORATORIES: “Management, accreditation and practice” organized by United Nations Industrial Development Organization,  Turkey

5

2015 он

Европын холбооны “МУ-ын стандартчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төслийн хүрээнд зохион байлгуулсан “Европын холбооны малын эмийн үлдэгдлийн хяналт, малын эмийн хяналтын тогтолцоо” сэдэвт 5 өдрийн сургалт

6

2016 он

“2016 Seminar on Agriculture and Food Products Safety Management for Asian Countries” сэдэвт сургалт, БНХАУ

Европын холбооны “МУ-ын стандартчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төслийн хүрээнд зохион байлгуулсан “Үлдэгдлийн шинжилгээний арга ба аргын баталгаажилт”

7

2017 он

-           RAS/5/078 “Хүнсний аюулгүй байдлын лабораторийн чадавхийг сайжруулах болон малын эмийн үлдэгдэл, холбогдох химийн бохирдлуудын хяналтын Ази тивийн сүлжээг бий болгох” төслийн хүрээнд Тайланд улсын Бангкок хотноо зохион байгуулагдсан “Малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд эмийн үлдэгдэл, химийн болон байгалийн гаралтай хүнсний бохирдуулагчийг илрүүлэх (радио рецепторын шинжилгээ) болон баталгаажуулах шинжилгээний аргууд” сэдэвт 14 хоногийн сургалт

-           Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА), ХХААХҮЯ, ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургуулиас хэрэгжүүлж буй “Мал эмнэлэг, МАА-н салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн чадавхийг бэхжүүлэх” сэдэвт төслийн хүрээнд “Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пeстицидийг LC-MS/MS-ээр тодорхойлох, эрүүл мэндийн үнэлгээ” сэдэвт 60 хоногийн сургалт

-        Солонгос улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (КОАЙКА) –аас зохион байгуулсан “Өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографи” ажлын байран дээрх 5 хоногийн сургалт

-        Солонгос улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (КОАЙКА) –аас зохион байгуулсан “Хийн хроматографи” ажлын байран дээрх 5 хоногийн сургалт

8

2018 он

-      БНТУ-ын Измирийн хотын Борнова мал эмнэлгийн хүрээлэн (Izmir/Bornova veterinary control institute)-д зохион байгуулагдсан “Малын эмийн үлдэгдлийн шинжилгээ ба зөгийн бал, далайн болон холбогдох бүтээгдэхүүнд мэдээлэл цуглуулах” 5 өдрийн лабораторийн сургалтанд маханд хлорамфениколыг ЕЛИЗА аргаар тодорхойлох, зөгийн бал, маханд сульфонамидын бүлгийн болон фторхинолины бүлгийн антибиотикийг, маханд тетрациклиний бүлгийн антибиотик болон малашин грийн LC/MS/MS-ээр тодорхойлох сургалт 5 хоногийн сургалт

-    БНФУ-ын Кюзон хотын Мал аж ахуйн товчоонд зохион байгуулагдсан “Малын гаралтай бүтээгдэхүүн дэх малын эмийн болон пестицидийн үлдэгдлийн шинжилгээний аргын баталгаажуулалт болон арга боловсруулалт” 14 хоногийн сургалт

9

2019 он

“Microsoft Excel програмд DD-SIGMA зэрэг химометрийн өргөтгөлийг ашиглан олон талт тоон дүн шинжилгээ хийх нь” /Regional Training Course on Multivariate Data Analysis Using the Chemometrics Add-in for Microsoft Excel including DD-SIMCA/ сэдэвт 5 хоногийн сургалт, БНХАУ

 
   
   
   
   
 

 

Ажлын туршлага:

1

2008 – 2011 онд Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори, Эм химийн лабораторийн химич

2

2011 оноос өнөөг хүртэл  Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори, Хүнсний эрүүл ахуй үлдэгдлийн лабораторийн химич 

 
 

 

Бүтээлийн жагсаалт

 

1

“Хуурамч цайвар намуу ургамлын алкалоидын судалгаа” өгүүлэг “Малын халдваргүй өвчний тулгамдсан асуудлууд” бүтээл, 2009 он

2

Peganum nigellastrum ургамлын алкалиодын судалгаа” өгүүлэг, илтгэл, ХААИС-ийн БУС-ийн химийн тэнхимийн багш магистрант, докторантуудын их семинарт, 2011

3

“Баруун бүсийн малын маханд хлорамфеникол, авермектин, ивермектиний үлдэгдэл илрүүлэх тандалтын дүн” өгүүлэг, илтгэл “Оношлох эрдэм – дэвшилт арга” ОҮБХ-ын бүтээл, 2011

4

“Буудайнд феноксопрап-п-этил, метсульфурон-метил, ламбдацигалотриний үлдэгдлийг хянах шинжилгээний дүн” өгүүлэг “Оношлох эрдэм – дэвшилт арга” ОҮБХ-ын бүтээл, 2011

5

“Буурны бохинд тестостерон даавар тодорхойлсон дүн” өгүүлэг “Оношлох эрдэм-дэвшилт арга” ОҮБХ-ын бүтээл, 2011

6

 “Бэлчээрийн Монгол малын өлөн гэдэс, маханд хлорамфеникол илрэх шалтгааныг судалсан дүн” өгүүлэг, “Оношлох эрдэм-дэвшилт арга” ОҮБХ-ын бүтээл, 2012

7

“Оношлох эрдэм-дэвшилт арга” ОҮБХ-ын бүтээл “Үнээний сүүнд эмийн үлдэгдэл, меламин, цацрагийн бохирдлыг хянасан дүн” өгүүлэг

8

“Ивермектин 1%-ийн тарилгын үлдэгдэл буурах хугацааг судалсан дүн” өгүүлэг, илтгэл, “Оношлох эрдэм-дэвшилт арга” ОҮБX-ын бүтээл, 2012

9

Импортын өргөн хэрэглээний хүнсний зарим бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдэл, эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ, Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан, 2011-2012

10

“Импортын өргөн хэрэглээний хүнсний зарим бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдэл, эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ” өгүүлэг, илтгэл “Оношлох эрдэм-дэвшилт арга” ОҮБХ-ын бүтээл, 2013

11

“Монгол малын мах, сүүн дэх үлдэгдлийн судалгаа”, “Оношлох эрдэм-дэвшилт арга” ОҮБХ-ын бүтээл, 2013

12

“Pharmacokinetics of Babedazol in horses” өгүүлэг “Сборник Научных Докладов XVI Международной Научно-Практической Конференции” олон улсын сэтгүүл, 2013

13

Мах, сүү, үр тариа, төмс хүнсний ногоонд хүнсний аюулгүй байдлын судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээ, Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан, 2012-2013

14

Мах, сүүний аюулгүй байдлын судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээ өгүүлэг “Эрдмийн бичиг” бүтээл, 2014

15

“Баруун бүсийн малын маханд хлорамфеникол, авермектин, ивермектиний үлдэгдэл илрүүлэх тандалтын дүн” өгүүлэг “Баруун бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудлууд”  Оношлох эрдэм-Дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл,  2014

16

“Таримал ба зэрлэг дэрэвгэр жиргэрүү (saposhnikovia divaricata) ургамал дахь симифугин (cimifugin)-ий хэмжээг харьцуулан судалсан дүн” “Оношлох эрдэм-дэвшилт арга”, ОҮБХ-ын бүтээл, 2014

17

“Баруун бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудлууд”, “Баруун бүсийн малын маханд цацрагийн шинжилгээ хийсэн дүнгээс” Оношлох эрдэм-Дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2014

18

“Хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ” өгүүлэг, илтгэл “Мал эмнэлгийн чухал асуудлууд 2015” ОҮБХ, Монголын мал эмнэлэг сэтгүүлийн 3/116, 5/118 дугаарт

19

 “Хонины маханд ивермектиний үлдэгдэл илрэв” сэдэвт өгүүллэг, илтгэл “Оношлох эрдэм-дэвшилт арга” Оношлох эрдэм-Дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2015

20

 “Хонины маханд ивермектиний үлдэгдэл илрэв” өгүүллэг,  Монголын мал эмнэлэг сэтгүүлийн 6/119 дугаарт, 2015

21

“Малын эмийн үлдэгдлийг хянах зохицуулалтыг сайжруулах асуудалд” Монголын мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан, технологийн сэтгүүл, 2016

22

“Малын эмийн үлдэгдлийг хянах зохицуулалтыг сайжруулах асуудалд”, Оношлох эрдэм-Дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2016

23

Монголын мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан, технологийн сэтгүүл, 2-р дугаар “Малын эмийн үлдэгдлийг хянах зохицуулалтыг сайжруулах асуудалд” өгүүллэг нийтлүүлэн МЭХ-ээс зохион байгуулсан “Махны үйлдвэрлэл, экспорт – Шинжлэх ухаан технологи” эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн бага хуралд өгүүллэгээр илтгэл хэлэлцүүлэв.

 1.  

Оношлох эрдэм-Дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2016 “Малын эмийн үлдэгдлийг хянах зохицуулалтыг сайжруулах асуудалд” өгүүллэг

 1.  

Оношлох эрдэм дэвшилт арга 2016 ОҮБХ-ын бүтээлийн редактор

 1.  

Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх малын эмийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS CAC MRL 2 : 2018

Maximum residue limits (MRLs) and risk management recommendations (RMRs) for residues of veterinary drugs in foods

CAC MRL 2 : 2018

 1.  

Оношлох эрдэм-Дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2019 “Үлдэгдэл илрүүлэх шинжилгээний аpгад баталгаажилт хийсэн дүн”

 1.  

“Малын эмийн хэрэглээг төлөвшүүлэх, төв, орон нутагт антибиотикийн үлдэгдлийн шинжилгээний чадавх бэхжүүлэх” SDC-ийн тайлан, 2021 он

 1.  

Хуванцар савнаас хүнсэнд шилждэг бодис (atbc болон doa)-ыг тодорхойлох аргыг нутагшуулсан нь, 2021 он

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
 • Утас: + (976) 70111050
 • Факс: + (976) 70111050
 • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.