• Утас
  • (976) 7011-1050
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Тасгийн танилцуулга


Санхүү, аж ахуй, үйлчилгээний тасаг


Хүнсний эрүүл ахуй, үлдэгдлийн шинжилгээний тасаг

Энэ хэлтэст хүнсний нян судлагч, мөөгөнцөр судлагч, мал, амьтны болон ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн болон чанарын шинжээч, химич, цацраг судлагч, эмийн үлдэгдэл судлагч зэрэг нарийн мэргэжлийн 9 хүнсний нян судлалын, мах, сүүний эрүүл ахуй, чанарын, эмийн үлдэгдлийн, мөөгөнцөр судлалын цацрагийн бохирдол судлалын төрөлжсөн лабораториуд ажилдаг.

Импортын болон дотоодын зах зээлд нийлүүлж байгаа ХАА-н гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, ариун цэвэр, эм, цацраг идэвхт болон хортой химийн бодисын үлдэгдэл, бохирдлыг шинжлэн баталгаа гаргана. Малын гаралтай бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн үзүүлэлтийн стандарт боловсруулах, хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, чанарын талаар аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн сүлжээ лабораторийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн  мониторинг, сургалтын үйл ажиллагаа явуулж мэргэжлийн мэдээллээр хангах үүргийг гүйцэтгэнэ. Тодорхой чиглэлээр судалгаа хийх, үндэсний хэмжээнд лавлагаа лабораторийн эрх авч ажилдаг.


Эпидемиологи, мониторинг, мэдээллийн тасаг

        Халдварт болон халдваргүй өвчнйи  чиглэлээр тандалт, судалгааг орчин үеийн эпидемиологийн нарийн  тооцоолол ашиглан Монгол улсын мал эмнэлгийн сүлжээ лабораториудын хэмжээнд болон тодорхой бүс нутаг, аж ахуйн хэмжээнд гаргаж мониторинг хийх. Энэ тасаг 2014 онд байгуулагдсан Техникийн менежер, Биоаюулгүйн ажиллагаа, чанарын менежер, Дээж хүлээн авагч, хариу олгогч эмч, Мэдээ мэдээлэл, програм хангамж хариуцсан малын эмч зэрэг 4 эмч ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэл нь:

-    Мал эмнэлгийн лабораторийн ажлын онцлогтой уялдаатайгаар биоаюулгүйн дэглэм, лабораторийн ажлын чанарын менежментийг бусад тасаг, лабораториудад хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж, арга зүйгээр хангана.Мал амьтны өвчлөлтийн байдлыг бүртгэх, боловсруулах, мэдээлэх, мэдээллийг хадгалах мөн шинжилгээнд ирсэн дээжний болон лабораторийн чанарын менежментийг лабораторид стандартын дагуу хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах

-        Аймаг нийслэлийн мал эмнэлгийн сүлжээ лабораториуд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон  нийтэд байгууллагын веб хуудсаар дамжуулан мэдээлэл түгээх, сүлжээний найдвартай байдлыг хангах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.


Гоц халдварт өвчний оношлогоо, тандалтын тасаг

         Анх 2006 онд “Малын вируст өвчний оношлогооны төв” нэртэйгээр тусдаа тасаг болон зохион байгуулагдсан бөгөөд өнөөдөр “Гоц халдварт өвчний оношлогоо тандалтын тасаг” нэртэйгээр ажиллаж байна. Энэхүү тасагт вирус судлал, молекул биологи, биотехнологийн чиглэлээр мэргэшсэн малын их эмч, инженер техникийн ажилтнаас бүрдсэн нийт 8 эмч, мэргэжилтэн ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

-     Тус тасагт Шүлхий, Мал амьтны томуу, Галзуу, Хонь ямааны цэцэг, Гахайн сонгомол мялзан, Ньюкастлын өвчин, Хэл хөхрөх, Адууны вирусын артерит, Адууны халдварт цус багадалт, Ринопневмони, Шөвөг яр, Гахайн үржил амьсгалын хам шинж, Маеди Висна, Годрон, Ауески өвчин, Цэврүүт өвчин, Баруун нилийн халуурал, Микоплазм, Туулайн вирусын цусан халдвар, Хачигт боррелёз, Хачигт энцефалит, Үхрийн хорт салст халуурал зэрэг Хил дамжин халдварладаг мал амьтны халдварт өвчнүүд  мөн шинэ болон дахин сэргэж буй нийт 50 гаруй өвчнийг ийлдэс судлал,  молекул биологи, генийн дараалал тогтоох, вирус өсгөвөрлөх, вирус саармагжуулах болон бусад дэлхийн жишигт нийцсэн шинжилгээний арга аргачлалаар цаг алдалгүй шуурхай оношлох, баталгаажуулах.

-    Халдварт өвчний гаралт тархалтыг найдвартай үнэн зөв оношлох, тэмцэх, сэргийлэх, эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааны төсөл хөтөлбөр боловсруулах, мэдээлэх, тандалт судалгаа, сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах, зөвлөмж, санал боловсруулах

-      Оношлогоо шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэхдээ лабораторийн биоаюулгүйн ажиллагааны болон биохамгааллын дүрэм журам, зааврыг мөрдөн ажиллах зэрэг үндсэн чиг үүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг.

 


Халдварт, паразиттах өвчний оношлогоо, тандалтын тасаг

Тус хэлтэст нян судлагч, ийлдэс судлагч, паразит судлагч зэрэг нарийн мэргэжлийн 8 хүн ажиллана. Малаас хүнд халдварладаг боом, бруцеллез, сүрьеэ, ям зэрэг халдварт өвчнүүд, малын гадна, дотно шимэгчлэгч паразитуудыг оношлох ажлыг гүйцэтгэнэ. Үүнээс гадна импорт, экспортын мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд малаас хүнд халдварладаг өвчний шинжилгээ хийж баталгаажуулалт гаргана. Хавсарга судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажил гүйцэтгэх, тодорхой нэрийн өвчний оношлогооны асуудлаар үндэсний лавлагаа лабораторийн эрхтэйгээр  ажилдаг.

Аймаг, орон нутгийн мал эмнэлгийн байгууллага, бусад хэлтэс, лабораториудтай хамтран малын өвчнийг оношлох, тандан судлах ийлдсийн сан байгуулах, аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн сүлжээ лабораторийн энэ чиглэлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн  мониторинг, сургалтын үйл ажиллагаа явуулж, мэргэжлийн мэдээллээр хангах үүргийг гүйцэтгэнэ.

            Тус хэлтэс нян судлалын, асколын шинжилгээний, гельминт, хачиг, шавьж эгэл биетэн  судлал, ийлдэс судлалын лаборатори, нэгдсэн халдваргүйжүүлэлт ариутгалын ажлыг гүйцэтгэх нэгжтэйгээр ажилдаг.


Байгаль орчноос шалтгаалах өвчний оношлогоо, тандалтын тасаг

        Хөдөө орон нутагт гарч байгаа шалтгаан нь тодорхойгүй халдваргүй өвчнүүд, хордлогыг оношлох, шалтгааныг судлах, тэмцэх арга хэмжээ боловсруулах, урьдчилан сэргийлэх арга төлөвлөн хэрэгжүүлэх, зорилгоор тус тасагт халдваргүй өвчин судлагч, эмгэг судлагч, гистологич, эндемик өвчин судлагч, хор, хордлого судлагч, орчны шинжээч, бодисын солилцооны эмгэг судлагч биохимич, эмийн технологич, үржлийн эмгэг судлагч зэрэг нарийн мэргэжлийн 7 эмч ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

-     Бодисын солилцоо, эрүүл мэнд нь бэлчээрийн ургамал, усны химийн найрлага, бүтэц, бүрэлдэхүүнээс ихээхэн хамаарч байдаг бэлчээрийн малд тохиолдож байгаа өвчнүүдийн шалтгааныг тухайн нутгийн байгаль, газар зүй, орчны онцлог, өөрчлөлт бусад хүчин зүйлтэй холбон олон талаас нь судлан шинжлэх, оношлох, эмгэгийн процессийг илрүүлэх, улмаар тэдгээр өвчнүүдээс сэргийлэх, эмчлэх аргыг боловсруулан турших, үйлвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг энэ тасагт гүйцэтгэнэ. Аймгуудын халдваргүй өвчин хариуцсан мэргэжилтнүүд, малын эмч нарт малын халдваргүй өвчний чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, мэргэжлийн мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

-    Эмгэг судлалын, эрдэс судлалын, биохими, хор судлалын, зөгийн өвчин, бүтээгдэхүүн судлалын лабораториудад, хөрс, ус, ургамал, малын эд эрхтэнд олон төрлийн, шинжилгээ хийж, үр дүнг гарган түүнд суурилсан тэмцэх арга хэмжээнд хэрэглэх эм, бэлдмэлүйлдвэрлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж ирсэн туршлагатай хамт олон юм.  

 

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.