• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
 • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
 • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Тасгийн танилцуулга


ГОЦ ХАЛДВАРТ, ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ОНОШЛОГОО ТАНДАЛТЫН АЛБА

Тус албанд эмгэг, эд судлал, нян судлал, паразит судлал, ийлдэс судлал,  вирус судлал, молекул биологи, эс өсгөвөр, тархвар зүй, биотехнологи, биоаюулгүйн инженер техникч зэрэг чиглэлээр мэргэшсэн малын эмч, инженер техникч, лаборант нийлсэн 17 мэргэжилтэн төрөлжсөн 9 лабораторид хөрвөн ажилладаг.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Биоаюулгүйн III дугаар зэрэглэлийн суурин болон явуулын  лаборатори, вирус судлал, нян судлал, эс өсгөвөр, молекул биологи, эмгэг эд судлалын лабораторид шүлхий, бог малын мялзан, гахайн африк мялзан, гахайн сонгомол мялзан, микоплазм, томуу, ньюкастлын өвчин, хонь ямааны цэцэг, маеди висна, годрон, ауески өвчин, гахайн үржил амьсгалын хам шинж, цэврүүт өвчин, баруун нилийн халуурал, хэл хөхрөх, адууны вирусын артерит, адууны халдварт цус багадалт, галзуу, ринопневмони, шөвөг яр, туулайн вирусын цусан халдвар, хачигт боррелёз, хачигт энцефалит, үхрийн хорт салст халуурал, шинэ болон шинээр дахин сэргэж буй  өвчин, бусад халдварт, паразит,  зооноз өвчнийг  илрүүлэх, тандах, оношлох, онош баталгаажуулах;
 • Дээр дурьдсан лабораториудыг түшиглэн экспорт, импортын мал амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд гоц халдварт, халдварт, паразит өвчний үүсгэгч илрүүлэх, тандах оношлох, баталгаажуулах шинжилгээг Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага, үндэсний стандартын байгууллагаас зөвлөсөн үндсэн арга, тэдгээрийг орлох  бусад  арга зүйн дагуу гүйцэтгэх;
 • Сорилт, шинжилгээнд шаардагдах тэжээлт орчин, урвалж уусмал, будагч бодисуудыг бэлтгэх, найруулах;
 • Гоц халдварт, халдварт, паразит  өвчний гаралт, тархалтыг тогтоох, тандан судалгаа хийх, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх, мал, амьтны өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зөвлөх, тэдгээртэй холбоотой үндэсний болон олон улсын төсөл хөтөлбөр боловсруулах, сургалт сурталчилгааны ажил зохион явуулах;

.

 


ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНООС ШАЛТГААЛАХ ОНОШЛОГОО ТАНДАЛТЫН АЛБА

Тус албанд  мал эмнэлгийн ариун цэвэр магадлан, хүнсний нян судлал, мөөгөнцөр, эмийн үлдэгдэл, цацраг судлал, халдваргүй (эндемик) хордлогот өвчин, нөхөн үржихүйн эмгэг, экологи, байгаль орчин, органик ба органик бус хими, биохими, гематологи,  мал, амьтны бодис солилцоо, зөгий, хор судлал, элементийн шинжилгээ, малын эм, бэлдмэл үйлдвэрлэлийн технологиор төрөлжиж нарийн мэргэшсэн  малын эмч, химич, физикч, лаборант нийлсэн 17 мэргэжилтэн төрөлжсөн 9 лабораторид хөрвөн ажилладаг.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Мал амьтны гаралтай экспорт, импортын хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд,  дайвар бүтээгдэхүүн, нэмэлт тэжээлд нян судлал,  мал эмнэлэг ариун цэврийн  магадлан шинжилгээ, мөөгөнцөр, цацраг,  малын эмийн үлдэгдэл, хүнд металлыг ДМАЭМБ-аас зөвлөсөн үндсэн болон тэдгээрийг орлуулах батлагдсан арга зүйгээр шинжлэх, баталгаажуулах;
 • Хүнсний бүх төрлийн түүхий эд бүтээгдэхүүн, мал, амьтны эд эрхтэн, биологийн шингэн, хөрс, ус, ургамлын дээжинд гамма цацрагийн бохирдол, байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт изотопыг гаммаспектрометр, инспектор-1000 багаж ашиглан тодорхойлж баталгаажуулах;

 


ЗАХИРГАА САНХҮҮ ХАНГАЛТЫН АЛБА

    Тус албанд байгууллагын захирлын туслах, харилцааны мэргэжилтэн, хүний нөөц, архив бичиг хэрэг, чанарын менежер, дээж хүлээн авагч хариу олгогч,  тархвар зүйч, мэдээлэл, программ хангамжийн мэргэжилтэн,  нягтлан бодогч, нярав, жолооч, амьтан маллагч, тогооч, цахилгаан сантехник, угаалга, ариутгал, үйлчилгээний чиглэлээр нарийн мэргэшсэн 16 ажилтан албан хаагч  төрөлжсөн 9 нэгжид хөрвөн ажилладаг.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Архив, албан баримт, бичиг хэрэг хөтлөлт, мал эмнэлгийн цахим мэдээллийн сан хянах арга зүйгээр хангах, үр дүнг нэгтгэх, цахим сайт, урвалж оношлуур, хэрэглэгдэхүүн, өсгөвөр омог, ийлдсийн сангийн нийлүүлэлт, хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй, найдвартай байдлыг хангах;
 • Ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулах, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, ажиллах таатай орчин нөхцөл бүрдүүлэх, өрөө тасалгаа, гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ, тохижилтын ажлыг зохион байгуулах;  
 • Био аюулгүй ажиллагааны II, III-р зэрэглэлийн хөдөлгөөнт болон суурин лаборатори, автомашин, лабораторийн тоног төхөөрөмж, багаж, хэмжих хэрэгсэл, эм урвалж, оношлуур, хэрэглэгдэхүүнийн бэлэн байдал, цахилгаан дулаан, усан хангамж, засвар үйлчилгээг тухай бүр хангах;
 • Мал амьтны өвчлөлтийн байдлыг бүртгэх, тандах, хянах, мэдээлэх ажлыг орон нутгийн сүлжээ лаборатори, албадуудаас гаргуулж орчин үеийн тархвар зүйн нарийн тооцоолол ашиглан Монгол улсын мал эмнэлгийн лабораториудын сүлжээ, тодорхой бүс нутаг, аж ахуйн хэмжээнд  дүн шинжилгээ хийж, нэгтгэх, удирдах дээд байгуулагад мэдээлэх;
 • Дээж хүлээн авхаас эхлээд шинжилгээ гүйцэтгэх, үр дүнг нэгтгэж хариу олгох хүртлэх гинжин хэлхээнд биоаюулгүйн чанарын удидлагын тогтолцоог мөрдүүлж стандарт төвшинд байнга хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж,  арга зүй, удирдлагаар хангах;
 • Олон улсын лавлагаа лабораторид дээж илгээх, ур чадварын сорилын материал,  урвалж оношлуур, багаж тоног төхөөрөмж хүлээж авах, түгээх  ажлыг албадын эмч, холбогдох байгууллага, мэргэжилтэнтэй хамтран зохион байгуулах

 

 

 • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
 • Утас: + (976) 70111050
 • Факс: + (976) 70111050
 • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.