• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Ц.Оюундэлгэр

Албан тушаал: Хүнсний нян судлагч

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 9

Боловсролын зэрэг: Магистрант

Мэргэшлийн зэрэг: Тэргүүлэх

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

1

2006 онд Монголын илтгэх урлагийн товчоо “Business rhetorica”

2

2007онд ХХААЯ, МонМЭХ , МЭБС “Малын эмч нарын итгэмжлэлийн “ сургалт

3

2007 онд Монгол  ВИ. И. ТИ. НЕТ   “ Food safety” сургалт  

4

2009 онд ХХААЯ, МЭҮГ, Монголын махны холбоо, МЭХүрээлэн  “Махны үйлдвэрлэл, экспорт ба  мал  эмнэлгийн хяналт”

5

2010 онд  МЭММААЗЗТ -“Махны эрүүл ахуй ба хяналт”

6

2010 онд  МЭММААЗЗТ “НАССР”

7

2011 онд  МЭММААЗЗТ- “Хүнсний аюулгүй байдал, эрсдлийн үнэлгээ ба менежмент”

8

2011 он  “Хүнсний аюулгүй байдал, махны эрүүл ахуйн зарчмууд ба хандлагууд. Албан ёсны хяналт ба хүнсний бизнес эрхлэгчдийн үүрэг, хариуцлага ”

9

2012.01.23-25-нд Украйн, Монгол улсын хамтарсан  “Хүнс болон малын тэжээлийн аюулгүй байдлын  шинжилгээний орчин үеийн аргууд ОУ-ын сургалт”

10

2012.02.04-17 нд “Хийн хроматограф- масс спектрометр багажаар хүнсний бүтээгдэхүүнд үлдэгдлийн шинжилгээ хийх аргачлал”  сургалт 

11

2012 онд Training Course on agricultural Products Quality and Safety Management for Asian Countries 

12

2012  Мэргэшлийн зэргийн сургалт  “Ахлах” 

13

2014он “Европын холбооны хүнсний аюулгүй байдал” сургалт  

14

2014 он Talk talk English –англи хэлний сургалт

14

2015 Мэргэшлийн зэргийн сургалт  “Тэргүүлэх”

15

2015 онд Европын холбооны Монгол улсын стандарчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд “Европын холбооны малын эм, эмийн үлдэгдэлд тавигдах шаардлага, түүний эрх зүйн орчин” сургалт

16

2016 онд Европын холбооны Монгол улсын стандарчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд “Үлдэгдлийн шинжилгээний арга ба аргын баталгаажилт” сэдэвт сургалт

Ажлын туршлага:

1

 “Мах импекс” ХХК –д Ийлдэс судлаач, мал хүлээн авагч их эмчээр 4 жил

2

 УМЭАЦТЛабораторид Шинжлэгч их эмчээр 5 жил ажиллаж байна.

Бүтээл:

1

"Баруун бүсийн малын маханд хлорамфеникол, авермекатин, ивермекатиний үлдэгдэл илрүүлэх тандалтын дүн "  Д.Оргил, Ц.Энхтуяа, Х.Дэлгэр, Ч.Бадрахзул, Ц.Оюундэлгэр,Ч.Эрдэнэцэцэг, Ш.Мөнхдүүрэн,       “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” ОҮБХ, 2011 он

2

"Коагуляз эерэг S.aureus илрүүлсэн дүнгээс"  Ё.Батнасан1, Ш.Мөнхдүүрэн2, Ц.Оюундэлгэр3 “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” ОҮБХ, 2012 он

3

"Хонины маханд сальмонелл илрүүлсэн дүнгээс"  Ё.Батнасан1, Ц.Оюундэлгэр2, Ж.Мөнхгэрэл3 “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” ОҮБХ, 2013 он 

4

”ВЕВ” аминдэм бэлдмэлийн зарим эмгэг төрүүлэгч нянгийн эсрэг  үйлчлэлийг судалсан дүнгээс  Ё.Батнасан1, Ц.Оюундэлгэр2, Ж.Мөнхгэрэл3, А.Хөхөө4   “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” ОҮБХ, 2014 он

5

"Тахианы маханд  S.aureus илрүүлсэн дүнгээс"  Ц.Оюундэлгэр1 Ц.Урангоо2, Ё.Батнасан3,  “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” ОҮБХ, 2015 он

 

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.