• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Ж.Цэрэнжав

Албан тушаал: Молекул биологич Ж.Цэрэнжав

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 10

Боловсролын зэрэг: Магистр

Мэргэшлийн зэрэг: Ахлах

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

1

2011 онд  “MNS ISO/IEC 17025 стандарт” сургалт, СХЗГ

2

2011 онд “Ийлдэс судлал” сургалт, МЭХ

3

2011 онд “Гоц халдварт өвчний вирусын нуклейн хүчлийг тодорхойлох” сургалт

4

2011 онд  “GMP training course” сургалт ЭМШУИС

5

2011 онд “Хүн, мал эмнэлгийн байгууллагууд зоонозын халдварын эрсдлийг үнэлэх арга зүйг эзэмших” сургалт

6

2011 онд “GPS ашиглан малын халдварт өвчний газар зүйн мэдээллийн зураг гаргах” сургалт 

7

2012 онд “Лабораторийн итгэмжлэл ба MNS ISO/IEC 17025 болон  микробиологийн аюулгүйн үзүүлэлт орчин үеийн чиг хандлага” сургалт, СХЗГ

8

2012 онд “R-BIOFARM-ын Хүнсний болон малын тэжээлийн аюулгүй байдлын шинжилгээний орчин үеийн аргууд сэдэвт” сургалт

9

2012 онд “Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын олон улсын шаардлага” сургалт, ЕХ-ны МЭММААЗЗТөсөл

10

2013 онд “Эмгэг судлалын лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжтэй ажиллах” сургалт, СВС ХХК

11

2013 онд “Мал, амьтны эмгэг анатомийн задлан шинжилгээний арга” JICA болон Мал эмнэлгийн хүрээлэн

12

2013 онд “Зооноз өвчнийг учруулж буй хохирлоор нь үнэлэх, эрэмбэлэх” сургалт, ШТЧБ төсөл

13

2013 онд “Гематологи болон биохимийн багаж ажиллуулах” сургалт, Гялс төв

14

2013 онд “Эмгэг судлалын лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжтэй ажиллах” сургалт, СВС ХХК

15

2013 онд “Мал, амьтны эмгэг анатомийн задлан шинжилгээний арга” JICA болон Мал эмнэлгийн хүрээлэн

16

2014 онд “Эмгэг судлалын лабораторийн шинжилгээний арга зүйд суралцах” сургалт 3 сар, Македони улс

17

2015 онд “Мал амьтны халдварт өвчний оношилгоо тэмцэх арга хэмжээ” JICA

18

2016 онд "Эмгэг эд судлалын ерөнхий болон тусгай арга зүй",  Мал амьтны халдварт өвчний эмгэг анатомийн оношилгоо- 4 сар, Япон улс Хоккайдо их сургуулийн Эмгэг эд судлалын жишиг лаборатори

19

2017 онд АНУ-н Hью Йорк хот дах төв (Wildlife Conservation Society 2300 Southern Blvd Bronx, NY USA)

20

2019 онд “Мал амьтны халдварт өвчний оношилгоо ” БНСУ-ын Гимчон хот Мал амьтан, ургамал хорио цээрийн агентлагийн Дэлхийн мал, амьтны байгууллагын лавлагаа лаборатори

Бие дааж бичиж нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт:

1

Ж.Цэрэнжав, Х.Нямдаваа “Орхон аймгийн гахайн баасанд шимэгчийн судалгаа хийсэн дүн” Академич М.Төмөржавын нэрэмжит Оюутны ЭШ-ний бага хурал, 2010 он

2

Ж.Цэрэнжав, Х.Нямдаваа “Орхон аймгийн гахайн дотно шимэгчийн судалгаа” Монгол фермер дээд сургуулийн Оюутны ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл, 2010 он

3

Ж.Цэрэнжав, Д.Оргил, С.Цэрэнчимэд, Д.Шинэцэцэг "Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын хөрс, ус, ургамал, эмгэг эдэд хийсэн шинжилгээний дүн "Эрдмийн бичиг" МЭБС-н оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл- 2011 х 99-104.

4

Ж.Цэрэнжав, Д.Оргил, С.Цэрэнчимэд, Д.Шинэцэцэг “Өмнөговь аймгийн хөрс, ус, ургамал, эмгэг эдэд цацраг болон хүнд металлийн хийсэн шинжилгээний дүн” Байгалийн шинжлэх ухааны салбарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2016.   х 62-67.

5

Ж.Цэрэнжав, С.Цэрэнчимэд “Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс малд үзүүлэх нөлөөлөл” Хүрээлэн буй орчин, тогтвортой хөгжил эрдэм шинжилгээний бүтээл-2016 он

6

Ж.Цэрэнжав, С.Цэрэнчимэд, П.Одсүрэн, Г.Мөнхчулуун Говийн бүсийн малд тоосжих болон нүүрсжих эмгэг оношлосон дүнгээс УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга- 2017. х 139-145.

7

Ж.Цэрэнжав, С.Цэрэнчимэд, Ш.Энхтүвшин, Такаши Юмемура “Бог малын мялзангаар өвчилсөн бөхөн, янгир ямааны эд, эрхтэн дэх бичил эмгэг хувиралт” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга- 2017. х 53-59.

8

Ж.Цэрэнжав, С.Цэрэнчимэд, Ө.Гэрэлмаа, Г.Баярбилэг “Шүлхий өвчнөөр өвчилсөн цагаан зээр, хар сүүлтийн эд эрхтэнд илрэх бичил эмгэг хувиралтыг судалсан дүн” 2018. х 29-34.

Хамтран бичиж нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт:

1

Д.Оргил, С.Цэрэнчимэд, Ж.Цэрэнжав, Д.Шинэцэцэг, О.МөнхЭрдэнэ, Г.Мөнхчулуун “Өмнөговь аймгийн малд тоосжих эмгэг илэрч эхэллээ” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга- 2011. х 90-91

2

Д.Шинэцэцэг, Д.Оргил, С.Цэрэнчимэд, Ж.Цэрэнжав, “Томоохон уул уурхайн орчим цацраг идэвхийг тандсан шинжилгээний дүн” 2011. х 98-102.

3

Д.Оргил , С.Цэрэнчимэд, Ж.Цэрэнжав, Д.Шинэцэцэг “Өмнөговь аймгийн нутгаас авсан хөрс, ус, ургамлын дээжинд хийсэн шинжилгээний дүн” 2011. х 65-72.

4

Д.Оргил, С.Цэрэнчимэд, Д.Шинэцэцэг, Х.Ганзориг, “Малчид томоохон уул уурхайн үйлдвэрлэл, цөлжилтөөс мал аж ахуйд үзүүлж буй нөлөөллийг бууруулахыг хүсэж байна" Говийн бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудалууд- 2011он

5

С.Цэрэнчимэд, Д.Оргил, Р.Содномдаржаа, Ж.Цэрэнжав, П.Оюунсүрэн, Б.Батзориг “Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд үзүүлэх уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт хуурайшилтын нөлөө” Говийн бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудалууд-2011. х 14-22.

6

Д.Оргил, С.Цэрэнчимэд, Д.Шинэцэцэг, Б.Батзориг, Ж.Цэрэнжав “Уул уурхайн нөлөөллийг говийн малчдын яриагаар толидохуй” 2011. х 94-98.

7

Д.Оргил,  С.Цэрэнчимэд, Д.Шинэцэцэг, Ж.Цэрэнжав , Х.Ганзориг "Уул уурхайн үйлдвэрлэл, бэлчээрийн цөлжилт мал аж ахуйд таагүй нөлөөлж байгаа нь" Монголын мал эмнэлэг сэтгүүл-2011 он

8

С.Цэрэнчимэд, Д.Оргил, Р.Содномдаржаа, Б.Батзориг, Ж.Цэрэнжав "Экологид суурилсан мал эмнэлгийн бодлого шаардлагатай" УМЭАЦТЛ-ын бүтээл 2011. х 82-89

9

Д.Оргил, С.Цэрэнчимэд, Д.Шинэцэцэг, Ж.Цэрэнжав, О.Мөнх-Эрдэнэ, Г.Мөнхчулуун, Ж.Баяраа “Өмнөговь аймгийн  байгаль орчны тойм ба уул уурхайн үйлдвэрийн гаралтай тоосжилт” 2011 х 95-97.

10

С.Цэрэнчимэд, Д.Оргил, Р.Содномдаржаа, П.Оюунсүрэн, Ж.Цэрэнжав "Байгаль орчноос шалтгаалах өвчний гаралт, тархалт" Говийн бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудалууд-2011 он

11

С.Цэрэнчимэд, Р.Содномдаржаа, П.Оюунсүрэн, Б.Батзориг, С.Цэнд-Аюуш, Ж.Цэрэнжав “Байгаль орчноос шалтгаалах малын өвчний гаралт, тархалт” Говийн бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудалууд 2011. Х 93.

12

С.Сугир, Х.Бодьсайхан, С.Цэрэнчимэд, Ж.Цэрэнжав “Эмнэл зүйн болон эмгэг судлалын аргаар үхрийн хорт салст халуурал өвчнийг оношлосон дүн” 2012 х 32-40.

13

Я.Номгон, С.Сугир,Г.Өсөхгэрэл, С.Цэрэнчимэд, Ж.Цэрэнжав “Сүхбаатар аймгийн зарим сумын ишгиний өвчлөл, хоргодлын шалтгаан” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга- 2013. х 135-142.

14

С.Цэрэнчимэд, Ж.Цэрэнжав “Сэлэнгэ аймгийн зарим сумдаас ирсэн дээжинд булчин цайх өвчнийг эмгэг бие бүтцийн баталгаажуулах шинжилгээгээр оношлосон дүн” 2013. х 77-80.

15

С.Цэрэнчимэд,Л.Ганпүрэв, Б.Мөнхжаргал, Б.Төгсжаргал, Д.Шинэцэцэг, Ж.Цэрэнжав “Алтайн угалз түүнд зарим өвчний тандалт шинжилгээ хийсэн үр дүнгээс” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга 2014. х 82-84

16

Ц.Урангоо, С.Цэрэнчимэд, Б.Мөнхжаргал, Г.Баярбилэг, С.Цэвэлмаа, Ж.Цэрэнжав  “Төв аймгийн заамар сум дахь уул уурхайн үйлдвэрлэлээс малд үзүүлэх зарим нөлөөллийг эмгэг бие бүтцийн шинжилгээгээр тогтоосон нь”

17

С.Мөнхбаяр, Ц.Урангоо, С.Цэрэнчимэд, Вилсон Румбейха, Ж.Цэрэнжав “Төв аймгийн зарим сумдын нутаг, туул  голын сав дагуу гарч буй малын үхэл хорогдлын шалтгааныг тандсан шинжилгээний дүнгээс”  2014. х 144-150.

18

Б.Төгсжаргал, Б.Мөнхжаргал, С.Мөнхбаяр, Г.Баярбилэг, Ж.Цэрэнжав “Импортын маханд хартугалга тодорхойлсон дүнгээс” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга 2015. х 119-122

19

Д.Сэржмядаг, Б.Мөнхжаргал,Такаши Юмемура, Ж.Цэрэнжав “Significance of early provisional diagnosis of CSF” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга 2015. х 173-174

20

С.Цэвэлмаа, Б.Төгсжаргал, Б.Мөнхжаргал, С.Мөнхбаяр, Ж.Цэрэнжав Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын малд биохими, гематологийн шинжилгээ хийсэн дүн” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга 2016. х 143-147.

21

Д.Ганцэцэг, Г.Ариунболд, С.Батхуяг, Ж.Наранцэцэг, Ө.Насан-Өлзий, Ж.Цэрэнжав “Дорноговь аймгийн адуунд ям өвчин оношлосон нь” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга 2016. х 60-64.

22

Ө.Гэрэлмаа, М.Одончимэг, Х.Буянтогтох, А.Улаанхүү, Ж.Цэрэнжав “Шүлхий өвчний 2018 оны дэгдэлт, түүний онцлог” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга- 2018. х 7-17

23

Ө.Гэрэлмаа, А.Улаанхүү, Б.Шүрэнчимэг, А.Саруулжаргал, Ж.Цэрэнжав “Шүлхийгээр өвчилсөн мал, зэрлэг амьтанд илрэх эмнэл зүйн шинж тэмдгийн онцлог” (2017-2018 оны дэгдэлт) 2018. х 18-22.

24

Ө.Гэрэлмаа, А.Улаанхүү, Б.Шүрэнчимэг, А.Саруулжаргал, Ж.Цэрэнжав “Шүлхийрсэн монгол тэмээнд илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдэг, шүлхийн вирус ялгасан дүн” УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга- 2018. х 23-28.

25

А.Улаанхүү, М.Окамацу, Х.Бодьсайхан, Ц.Амартүвшин, К.Мацуно, Ж.Цэрэнжав Шувууны томуу өвчний H7N3 дэд хэвшлийн вирусын генетикийн болон антиген шинж чанарын судалгаа УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл, Оношлох эрдэм дэвшилт арга- 2018 х 43-47

26

А.Улаанхүү, С.Цэрэнчимэд, Ө.Гэрэлмаа, Х.Буянтогтох, Ж.Цэрэнжав “Гахайн африкийн мялзан өвчин монголд анх удаа оношлов” 2019. х 1528-38

Гадаадад хамтран бичиж нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт:

1

Takashi Hiono, Ayako Ohkawara, Kohei Ogasawara, Masatoshi Okamatsu, Tomokazu Tamura, Duc-Huy Chu, Mizuho, Tserenjav Jargalsaikhan “Genetic and antigenic characterization of H5 and H7 influenza viruses isolated from migratory water birds in Hokkaido, Japan and Mongolia from 2010 to 2014”

2

Mathieu Pruvot, Amanda, E.Fine, Samantha Strindberg, Bayarbaatar Buuveibaatar, Buyanaa Chimeddorj, Gantulga Bayandonoi, Tserenjav Jargalsaikhan Outbreak of Peste des Petits Ruminants in Critically Endangered Mongolian Saiga and Other Wild Ungulates of Mongolia 2016-2017. Emerging Infectious diseases Volume 26, Number-January 2020

3

A.Ulaankhuu, E.Bazarragchaa, Masatoshi Okamatsu, J.Tserenjav Takahiro Hiono, Kh.Bodisaikhan, Ts. Amartuvshin Genetic and antigenic characterization of H5 and H7 avian infuenza viruses isolated from migratory waterfowl in Mongolia from 2017 to 20196

 

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.