• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Э.Базаррагчаа

Албан тушаал: Биотехнологич

Mэргэжил: Биотехнологич

Ажилласан жил: 11

Боловсролын зэрэг: Магистр

Мэргэшлийн зэрэг: Ахлах

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

1

2007 он “Гоц халдварт болон зооноз өвчнийг молекул биологийн арга техникээр оношлох нь” МЭХүрээлэн. Монгол улс

2

2008 он . “Molecular biological techniques (RT-PCR and Sequencing) of transboundary animal disease” Ургамал, амьтны хорио цээрийн хүрээлэн. Солонгос улс

3

2011 он. “Diagnosis of Avian Influenza at Source in Southeast Asia region” Мал эмнэлгийн Үндэсний төв. Малайз улс

4

2011 он. “Research for Bluetongue virus (virus isolation, cell culture and serology)” Мал эмнэлгийн микробиологи, вирус судлал үндэсний хүрээлэн. ОХУ

5

2012 он. “Research for Emerging Infectious Diseases – TBE” Флоридагийн Их сургууль. АНУ

6

2013 он. “New technique for diagnosis for animal infectious disease by LAMP-PCR” Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг. Монгол улс

7

2014 он. “Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа, шинэ сэргэж буй халдвар хамгаалал” ДЭМБ, ХӨСҮТ. Монгол улс

8

2015 он. “Diagnostic methods for PRRS and other swine diseases” Animal Disease Control Center. China

9

2016 он. “Transboundary Animal Diseases” United States Department of Agriculture (USDA). Монгол улс

10

2016 он. “Western Pacific region scientific writing course” Дэлхий Эрүүл Мэндийн Байгууллага. Монгол улс

Ажлын туршлага:

1

2008-2012 онуудад УМЭАЦТЛ болон БГХӨСҮТ хамтарсан судалгааны баг байгуулж, “Мал, амьтны шинэ болон сэргэн тархаж буй халдварт өвчний тандах шинжилгээ, судалгаа” төслийг Монгол орны 21 аймгийн зорилгот сумдад хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд хүн, мал, амьтнаас дээж цуглуулах, дархвар зүйн асуумж судалгаа авах, орон нутгийн эмч нар, малчидад сэргэж буй халдварт өвчний талаарх мэдээлэл сурталчилгаа хийж ажилласан. Төслийн тайлан, судалгаа шинжилгээний үр дүнг ХААЯ, ЭМЯам, судалгаанд хамрагдсан аймгуудад тайлагнасан.

2

2009 он Улаанбаатар хотын зарим дүүргийн туулайн сүрэгт гарсан гэнтийн үхэл хорогдлын шалтгааныг шинжлэгч эмч нарыг хамт тодорхойлж, Туулайн вируст цусан халдвар өвчний халдварт болохыг тодорхойлохыг зэрэгцээ уг өвчин Монгол оронд анх удаа оношлов.  

3

2011 онд УМЭАЦТЛ-ын оношлогооны чадавхид тулгуурлан мал, амьтны боом өвчний үүсгэгчийн плазмидын генийн харьцуулсан судалгааг орчин үеийн молекул биологийн Gene Sequencing аргаар ашиглан хийж гүйцэтгэсэн.

4

2011 он анх удаа Монгол орны гахайн сүрэгт тохиолдсон Гахайн үржил амьсгалын хам шинж өвчнийг эмгэл зүй болон эсрэгтөрөгч илрүүлэх вирус судлалын аргаар оношлосон. Уг өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээ боловсруулах ажилд хамтран оролцсон.

5

2012 онд Унгар услын Szent Istvan-ы Их Сургуулд Мал амьтны биотехнологич мэргэжлээр Магистрын зэрэг хамгаалсан. Дипломын сэдэв “Нэн ховордож буй амьтны төрөл зүйлийн генийн сан хамгаалах, хадгалах арга Induced Pluripotent үүдэл эсийн технологи байх нь” сэдэвт ажлын гүйцэтгэж, арга зүй эзэмшсэн. 

6

2015 онд 2007-2015 онуудад Монгол оронд бүртгэгдсэн Гахайн сонгомол мялзан өвчний  үүсгэгчийн нуклейн хүчлийн дараалал тогтоох шинжилгээ (Gene Sequencing) хийж, генийн харьцуулалтыг өөр хооронд болон ОУ ген банктай харьцуулан судалгаа хийсэн.

7

2015 онд Гахайн сонгомол мялзан өвчний вирусыг ялган авах эсийн өсгөвөрын аргыг ГХӨОТТасгийн туршлага дээр тулгуурлан нэвтрүүлсэн бөгөөд ГСМ вируст мэдрэг SK-L эсийг өөрийн оронд нутагшуулах, өсгөвөрлөх, ГСМ вирус халдаах, вирус ялган авах арга техникийг эзэмшсэн. 

8

2011-2016 оны хугацаанд мал амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин (Хонь, ямааны цэцэг, Шөвөг яр, Шувууны томуу, Шүлхий, Үхрийн хорт салст халуурал, Маеди-висна, Аденоматоз, Гахайн сонгомол мялзан, Боом ба бусад)-ний генийн дараалал тодорхойлох шинжилгээг хийж байна.

Бүтээл:

1

2015 он. “Studies of MERS-coronavirus in Bactrian camels in southern Mongolia” Samuel M.S. Chan1, Batchuluun Damdinjav1, Ranawaka A.P.M. Perera1, Daniel K.W. Chu1, Bodisaikhan Khishgee, Bazarragchaa Enkhbold, Leo L.M. Poon, and Ahmad M. Hakawi. Emerging Infectious Diseases. Vol.21, No.7, 2015.

2

2015 он. “Гахайн сонгомол мялзан: in vitro нөхцөлд вирус ялган өвч молекул биологийн харьцуулалт хийсэн дүн” Э.Базаррагчаа, Ш.Мөнхдүүрэн, Б.Сэлэнгэ, Yoshihiro Sakoda, Д.Батчулуун. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

3

2015 он. “Гахайд зонхилон тохиолддох халдварт өвчнийг тандах шинжилгээний дүн” Д.Батчулуун, Э.Базаррагчаа, Х.Бодьсайхан, Б.Сэлэнгэ, Ш.Мөнхдүүрэн, Х.Буянтогтох, Ө.Гэрэлмаа, Ц.Гантөмөр, А.Нарантуяа, Л.Баасанбилэгт, Д.Ганцэцэг. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

4

2015 он. “Гахайн Сонгомол Мялзангийн вирусын эмгэг төрүүлэх чанарыг харьцуулан судалсан дүн” Ш.Мөнхдүүрэн, Shiho Wakamori,  Э.Базаррагчаа, Д.Батчулуун, Yoshihiro Sakodа. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

5

2015 он. “Detection and molecular characterization of rabies virus in Mongolia during 2008-2010”  Tuvshintulga B, Batmagnai E, Bazarragchaa E, Dulam P, Sugar S, Battsetseg B. Int J One Health 2015;1:26-31.

6

2015 он. “Ойрхдорнодын амьсгалын замын хамшинжийн коронавирус (Mers-CoV)-ын халдварыг Монголын хоёр бөхт тэмээнд тандан судалсан дүн” Д.Батчулуун, Самуэл М.С.Чан, Ранавака АМП Перера, Даниел КВ Чу, Х.Бодьсайхан, Э.Базаррагчаа, Лео Л.М.Поон, Малик Пеирис. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал.Монгол улс

7

2015 он. “Хонины цэцгийн өвчний үүсгэгчийн сиквенсинг хийж харьцуулсан дүн” Ө.Гэрэлмаа, Д.Батчулуун, Э.Базаррагчаа, Х.Бодьсайхан, Х.Буянтогтох, Б.Сэлэнгэ, М.Одончимэг. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

8

2015 он. “Ку-чичрэг өвчний халдварын тандалтын үр дүнд статистик дүн шинжилгээ хийсэн нь” Д.Сэржмядаг, Э.Базаррагчаа, Ц.Сугир. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

9

2015. “Genetic and antigenic characterization of H5 and H7 influenza viruses isolated from migratory water birds in Hokkaido, Japan and Mongolia from 2010 to 2014” Takahiro Hionoa, Ayako Ohkawaraa, Kohei Ogasawaraa, Masatoshi and Bazarragchaa Enkhbold. Virus Genes. 2015 Aug;51(1):57-68. doi: 10.1007/s11262-015-1214-9. Epub 2015.

10

2012 он. “Mонгол орны баруун болон төвийн бүсийн мал сүрэгт шүлхий өвчний халдваргүйг нотлосон шинжилгээний дүн” Б.Дашзэвэг, М.Одончимэг, Х.Бодьсайхан, Д.Батчулуун, Э.Базаррагчаа, Д.Ганцэцэг, Ц.Сэрчмаа, Б.Нарангэрэл, Н.Лхагважав, В.Даваасүрэн, С.Оюун. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

11

2011 он. “Гахайн үржил амьсгалын замын хам шинж өвчин - лабораторийн шинжилгээгээр оношлосон нь” Э.Базаррагчаа, Ц.Сугар, Ж.Мөнхгэрэл, Ш.Энхээ, Ш.Цэрэндорж. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

12

2011 он. “Гахайн үржил амьсгалын замын хам шинж өвчин - Эпизоотологи, эмгэл зүйн шинж тэмдэг, эмгэг бие бүтцийн хувирлаар оношлосон нь” Э.Базаррагчаа, Ц.Сугар, Ц.Нарантуяа, Ш.Энхээ, Ж.Мөнхгэрэл, Ш.Цэрэндорж. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

13

2011 он. “Бог малын лентивирусын эсрэгбиемийг илрүүлэх шинжилгээний дүн” Ц.Сугар. Э.Базаррагчаа, Ш.Энхээ. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

14

2011 он. “Гахайн үржил амьсгалын замын хам шинж өвчин оношлогдов” Э.Базаррагчаа, Ц.Сугар. Төвийн бүсийн онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Дархан уул аймаг. Монгол улс

15

2010 он. “Цаа бугын aнаплазмоз (Anaplasmosis)-ын судалгааны дүнгээс” М.Нансалмаа, Э.Базаррагчаа,   С.Наранцацрал, П.Мягмарсүрэн, О.Дөлгөөн, Дани Пламли, А.Хөхөө, Г.Нямдаваа. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

16

2010 он. “Малын боом (Anthrax) өвчнөөс сэргийлэх вакцины дархлааны хүчдлийг тодорхойлох ЭЛИЗА урвалын цомог бүтээж хэрэглэсэн дүн” Ш.Цэрэндорж,С.Сугар, Э.Базаррагчаа,     Ж.Эрдэнэбаатар, Ц.Батболд. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

17

2010 он. “Хүйтний улиралд цуглуулсан дээжинд хэл хөхрөх (Bluetongue virus) өвчний халдварын тандах хийсэн дүн” Р.Содномдаржаа, С.Сугар, Б.Нарангэрэл, Э.Базаррагчаа,   Ө.Гэрэлмаа. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

18

2010 он. “Нэн хоруу чанартай шувууны томуу (Avian Influenza)-гийн шинэ тохиолдол” Д.Батчулуун, С.Сугар,  Х.Бодьсайхан, Ц.Эрдэнэочир, Ш.Цэрэндорж, Ө.Гэрэлмаа, Э.Базаррагчаа,   Б.Дашзэвэг,  Р.Содномдаржаа. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

19

2010 он. “Малын Баруун Нил (West Nile)-ийн халуурал өвчний халдварыг тандах шинжилгээ” С.Сугар, Э.Базаррагчаа,   Я.Дагвадорж, С.Оюунчимэг. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

20

2010 он. “Малын боом (Anthrax) өвчнөөс сэргийлэх вакцины дархлааны хүчдэл тодорхойлох боломж” Ш.Цэрэндорж, Ц.Сугар, Э.Базаррагчаа, Ж.Эрдэнэбаатар, Ц.Батболд. Баруун бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудлууд. Монгол улс 

21

2010 он. “Шүлхий (FMD) өвчний 2010 оны дэгдэлт, түүний оношлогоо” Ө.Гэрэлмаа, Б.Дашзэвэг, Э.Базаррагчаа,  Х.Бодьсайхан, Д.Батчулуун, С.Сугар, Ш.Цэрэндорж, Р.Содномдаржаа. Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

22

2010 он. “Serological survey of domestic animals for west nile fever in northcentral area Mongolia” S.Sugar, E.Bazarragchaa, S.Oyunchimeg, Ya.Dagvadorj, E.Batbaatar, Sh.Tserendorj, R.Sodnomdarjaa. "Public health and food safety contributions from medical and veterinary sciences" Journal of the Mongolian Veterinary Medical Association.

23

2009 он. “A Description Of Two Outbreaks Of Capripoxvirus Disease In Mongolia” P.M. Beard, S. Sugar, E.Bazarragchaa, O. Gerelmaa,        Sh. Tserendorj, R. Sodnomdarjaa,   E. Tuppurainen. Veterinary Microbiology. 2009 Oct. 142(3-4): p.427-431

24

2009 он. “Малын хачигт энцефалит (TBE virus)-ийн тандах шинжилгээний дүн” С.Сугар, Э.Базаррагчаа,    Л.Батчимэг, А.Саруулжаргал, С.Отгожаргал, С.Оюунчимэг. "Оношлох эрдэм дэвшилт арга" Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

25

2009 он. “Монгол оронд оношлогдсон өндөр хоруу чанартай шувууны томуу (Avian influenza)-гийн шинэ тохиолдлууд” Ц.Эрдэнэ-Очир, Д.Батчулуун, С.Сугар, Х.Бодьсайхан, Ш.Цэрэндорж, Ө.Гэрэлмаа, Э.Базаррагчаа,   Б.Дашзэвэг, Н.Цэвээнмядаг, Г.Майжаргал,  Ш.Цэрэндорж, Р.Содномдаржаа. "Оношлох эрдэм дэвшилт арга" Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

26

2009 он. “Монголд сэргэн гарсан ямааны цэцэг (Goat pox virus )өвчнийг оношийг лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажуулсан дүн” Ө.Гэрэлмаа, Э.Базаррагчаа,   С.Сугар, Р.М.Beard, Ш.Цэрэндорж, Р.Содномдаржаа. "Оношлох эрдэм дэвшилт арга" Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

27

2007 он. “Шүлхийн (FMD) вакцин тарьсан малын дархлааны хариу урвалыг судалсан дүн” Б.Дашзэвэг, Ш.Цэрэндорж, Г.Юра, Ө.Гэрэлмаа, Э.Базаррагчаа. УМЭАЦТЛ 60 жилийн ой "оношлох эрдэм дэвшилт арга" Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Монгол улс

 

 

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.