• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

О. Энхмандах

Албан тушаал: Малын их эмч, бактериологич, микробиологич

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 6

Боловсролын зэрэг: Магистрант

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

1.

WCS-Зэрлэг амьтанд патологий задлан шинжилгээ хийх сургалт

2.

KOICA-Хүнсний нян судлал ажлын байран дах сургалт

3.

БНХАУ-ӨМӨЗО-Монгол улсын мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн сургалт

4.

ArcGis-Газрын зураг хийх сургалт 5 хоног

Ажлын туршлага:

1.

“Animal’s healthy” жижиг амьтны эмнэлэг – 2014 он

2.

“Аз вет” жижиг амьтны эмнэлэг – 2016 он

3.

УМЭАЦТЛ-ГХХӨОТАлба – 2017 оноос

Бүтээл:

1.

О.Энхмандах, Д.Алимаа-ХААИС-МЭСургуулийн оюутны бүтээлд “Нохойн өндгөвч авах ажилбарыг хялбарчилсан арга сэдэвт бүтээл” -2015он

2.

Ц.Амартүвшин, Ж.Мөнхгэрэл, О.Энхмандах, С.Саруулжаргал “Гүүнээс иж балнад өвчний үүсгэгч Salmonella spp илрүүлсэн дүн”- ОҮБХ 2017он

3.

Ц.Амартүвшин, Ж.Мөнхгэрэл, Л.Баасанбилэгт, О.Энхмандах, М.Нансалмаа, С.Цэрэнчимэд “Гэнэт олноор үхсэн хонины эмгэгт материалд оношлогоо хийсэн дүнгээс”-ОҮБХурал 2018он

4.

О.Энхмандах, В.Батбаатар, А.Нарантуяа “Улаанбаатар хот орчмын фермерийн үхэрт сүрьеэ өвчин тандсан дүн”-2020он

5.

О.Энхмандах, Л.Баасанбилэгт, С.Баярцэцэг, Д.Ганцэцэг “Clostridium perfringens-ийн хэвшлийг мултиплекс полимеразийн гинжин урвал (мПГУ)-аар тодорхойлсон дүн”-ОҮБХурал 2020он

6.

О.Энхмандах, Л.Баасанбилэгт, Д.Ганцэцэг, Т.Цолмонгэрэл “Гахайнаас цусан халдвар өвчний үүсгэгч Pasteurella multocida илрүүлсэн дүнгээс”-ОҮБХурал 2020он

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.