• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

МАЛЫН ГАРАЛТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЭКСПОРТЫН ШААРДЛАГА ДАХЬ ЭМИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН АСУУДАЛ


        Европын Холбоо (ЕХ)-ны Хөдөө аж ахуй, орон нутгийн хөгжлийн газар (Agriculture and Rural Development)-ын гаргасан судалгаагаар 2030 он хүртэлх дэлхийн махны зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ 2017-2030 оны хооронд жилд 1% буюу 2030 онд гэхэд 14% -иар өсөх төлөвтэй байгааг тогтоосон. Энэ судалгааны үр дүн, ЕХ-ны махны зах зээлийн төлөвүүдээс харахад зөвхөн хонь, ямааны махны зах зээлд импортлох хэмжээ экспортлох хэмжээнээс өндөр байв. Эх сурвалж: ec.europa.eu

        Мах экспортлохын тулд дэлхийн нийтийн стандарт болон тухайн импортлогч орны шаардлагыг хангах ёстой болдог. Тухайлбал, ЕХ-ны мал амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэхийн тулд экспортлогч орны эрх бүхий байгууллага нь бүтээгдэхүүнээ ЕХ-ны шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах боломж, нөхцөлийг хангасан хууль эрх зүйн тогтолцоо болон хяналтын систем (үлдэгдлийн хяналтын төлөвлөгөө гм)-тэй болохоо батлан харуулах шаардлага тулгардаг. Энэ нь экспортлогч орон бүтээгдэхүүнээ төлөвлөгөөнд дурьдсан бодисын үлдэгдлийн баталгааг хангана гэсэн үг.

        Үлдэгдлийн хяналтын төлөвлөгөөндөө Европын комиссын захирамжийн 96/23-ийн 1-р хавсралтад заасан бүлэг химийн бодисыг тусгасан байх ёстой гэж үздэг. Бодисуудыг А болон Б гэсэн 2 бүлэгт ангилна. А бүлэгт ихэвчлэн хүнсний зориулалтын мал амьтдад ашиглахыг хориглосон бодис (хлорамфенокол, нитрофуран, нитроимидазол) ордог бол Б бүлэгт фармакологийн идэвхт нэгдлүүд мал амьтанд зөвшөөрлийн дагуу хэрэглэж болох эмийн бодис хамаарна.

УМЭАЦТЛ-ийн үлдэгдлийн шинжилгээний лаборатоpи эмийн болон пестицидийн үлдэгдлийн шинжилгээний бэлэн байдал:

  1. ХАА-н гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 37 (А бүлгийн бодис 2 нэр төрөл бусад нь Б бүлэг) нэр төpлийн эмийн үлдэгдлийг Юнисенсор, ЕЛИЗА, Радио-рецептор зэpэг 3 аpгааp илpүүлэх түвшний шинжилгээг, GC/MS болон HPLC/FLD/DAD аpгааp баталгаажуулах түвшний шинжилгээг.
  2. ХАА-н гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 51 нэр төpлийн пестицидийн үлдэгдлийн шинжилгээг GC/MS болон HPLC/FLD/DAD аpгааp хийх чадавхтай байна.

Мөн түүнчлэн  2018-2020 онд ОУАЭА-аас тус лабораторид хэрэгжсэн MON/5/024 төслийн хүрээнд Charm II 7600 болон Ultra performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS) тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн.

2019 онд Радио-рецептор (Charm II 7600)-ын шинжилгээний аргыг тус лабораторид нэвтрүүлэн, урьдчилсан шинжилгээнд ашиглаж байна. UPLC-MS/MS нь олон улсад үлдэгдлийн шинжилгээнд ашиглагдаж буй хамгийн сүүлийн үеийн баталгаажуулах түвшний аргад тооцогдож байна. Дээр дурьдсан А болон Б бүлгийн бүх бодисын баталгаажуулах шинжилгээг гүйцэтгэх боломжтой болно. Уг багажийг Ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалан одоогоор суурилагдаагүй байна. Эх сурвалж: УМЭАЦТЛ


.

 


  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.