• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАСАГ ЛАБОРАТОРИ ШИНЖЛЭГЧ ЭМЧ, АЖИЛТАН ХӨТЛӨХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ


A.ТАСГУУДАД НИЙТЛЭГ ХӨТЛӨХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ:

Тасгийн жил, улирлын болон эмч, ажилтан нарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Тасгийн дарга, эмч, ажилтан үр дүнгийн гэрээ, түүний биелэлт, тасаг болон эмч нарын ажлын тайлан
Эмч, ажилтан нарын ажлыг сар бүр дүгнэсэн тэмдэглэл
Ажлын цагийн бүртгэл
Тасгийн хурлын тэмдэглэл
Гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөр болон тендерээр нийлүүлэгдсэн багаж, тоног төхөөрөмж, оношлуур, урвалжийн бүртгэл, ашиглалт, хяналтын дэвтэр
 Лабораторид ажиллах аюулгүй ажиллагааны журам (ажилтны аюулгүй ажиллагаатай танилцсан гарын үсгийн баталгаажуулалтын бүртгэл),
Шинжилгээнд хэрэглэж байгаа арга зүй, заавар, стандарт, SOP-ын бүртгэлийн дэвтэр
Дээж бүртгэлийн журнал
Шинжилгээний хариуны дэвтэр
 Шинжилгээнд ирсэн дээж хадгалах, архивлах, устгасан бүртгэлийн жагсаалт
Эд хогшлын бүртгэл (үндсэн хөрөнгө, оношлуур урвалж, шил-сав, эд-аж ахуй)

Б.Лабораторид хөтлөгдөх барим бичиг:

Шинжилгээний багаж, хэмжил зүйн тоног төхөөрөмжийн ашиглалты бүртгэл (ажилласан цагийн тооцоо)
Лабораторийн хөргөгч, хөлдөөгчийн хэм, лабораторийн чийгшил,
Температур хянах бүртгэл
Лабораторид ариутгал, халдваргүйтгэл хийсэн акт
Шинжилгээнд хэрэглэж байгаа арга зүй, стандарт, заавар, SOP-ууд

В. ШИНЖЛЭГЧ ЭМЧ, АЖИЛТАН НАРЫН ХӨТЛӨХ БАРИМТ БИЧИГ:

Үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ түүний биелэлт
Үйл ажиллагааны жил, сарын төлөвлөгөө
Дээж хүлээн авсан бүртгэлийн журнал
Тэжээлт орчин, оношлуур, стандарт уусмал, кит, урвалжийн зарцуулалтын дэвтэр
Шинжилгээний экспертизийн дэвтэр (ийлдэс, аскол, нян, паразит судлалын, мөөгөнцөр, хүнсний нян судлал, хүнсний ариун-цэвэр, цацраг, үлдэгдэл, хүнд металл, хор судлал, эмгэг судлал, биохими, томуу, шүлхий, бусад халдварт өвчин 16)
Томилолтоор ажилласан ажлын удирдамж, илтгэх хуудас, тооцоо
Картаар хүлээж авсан эд хөрөнгө, багаж хэрэгсэл, оношлуурын бүртгэл

Г. УГААЛГА, АРИУТГАЛД:

Халдварт материалын ариутгалын бүртгэлийн дэвтэр
Шил сав угаалгын бүртгэлийн дэвтэр
Зөөлөн эдлэл угаалгын бүртгэлийн дэвтэр
 Багаж ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр
Аюулгүй ажиллагааны заавар, санамж бичиг
Нэрсэн усны бүртгэл

Д. АМЬТАН МАЛЛАГЧИД:

Жижиг амьтны бүртгэл
Тэжээл зарцуулалтын тайлангийн дэвтэр
Өндөг зарцуулалтын дэвтэр
Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, цэвэрлэгээ хийсэн тэмдэглэлийн дэвтэр
Хог тээвэрлэлтийн бүртгэлийн дэвтэр
Тасаг, лаборатори болон эмч, ажилтан нар хууль тогтоомж, ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүрэгт хамаарах баримт бичгийг хөтөлнө.


  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.