• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
 • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
 • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Тархвар зүйчдын практик чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалт хийв


        ЖАЙКА Олон Улсын байгууллагаас  хэрэгжүүлж буй “Төрийн болон хувийн хэвшлийн мал эмч нарын практик чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Тархвар зүйчдийн практик чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалтыг сум, дүүргийн тархвар зүйч нарт зориулан онол, практик хосолсон 2 үе шаттай сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

        Төслийн эхний шатны сургалтыг 2021 оны 10 дугаар сарын 18-20-ны өдрүүдэд УМЭАЦЛ-ийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Уг сургалтад Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын 8 тархвар зүйч нар оролцож дараах сэдвийн хүрээнд суралцлаа. Үүнд:

 • Эпидемиологийн ерөнхий ойлголт
 • Бичиглэл судалгааны арга, түүний хэрэглээ
 • Тандалтын тогтолцоо
 • Малчин өрхөөс авсан асуумж дээр өгөгдлийн сан үүсгэж анхан шатны статистикийн боловсруулалт хийх
 • Arc GIS програм ашиглан газарзүйн зураглал гаргах

Төслийн баг Ч.Хандуй (УМЭАЦТЛ), Б.Эрдэнэбат (НМЭГ), Б.Чимэдцэрэн (МЭС), Б.Чинчулуун (МЭХ), Э.Базаррагчаа (УМЭАЦТЛ)

Зөвлөх: Dr. Norikazu Isoda, DVM, Laboratory of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Hokkaido University, Japan

 


 • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
 • Утас: + (976) 70111050
 • Факс: + (976) 70111050
 • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.