• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Лабораторийн бүтэц, зохион байгуулалт


        Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лабораторийн бүтэц, орон тоог 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн МЭЕГ-ын даргын  А/62 тоот тушаалаар өөрчилсөн ба 4-н лаборатори, 2 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бүтцийн өөрчлөлтийг дараах схемээр харуулав.


  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.