• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Газар зүйн программын сургалт зохион байгууллаа.


        УМЭАЦТЛ нь хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах ажлын хүрээнд тандалт хариуцсан мэргэжилтэн, шинжлэгч эмч нарт Arc GIS газарзүйн программыг ашиглан мал, амьтны халдварт болон халдваргүй өвчний гаралтын мэдээ болон оношлогоо шинжилгээний үр дүнгээр тархвар зүйн зураглал боловсруулах  чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор дотоод сургалтыг 1-р сарын 23, 25-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Arc GIS газарзүйн программын хичээлийг Эпидемиологи эрсдэлийн шинжилгээ мониторинг мэдээллийн нэгжийн тархвар зүйч Ч. Хандуй зааж, тандалт болон шинжилгээ хариуцсан нийт 14 мэргэжилтэн оролцлоо.

 


  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.